Forholdsregler ved brug af vandhanen

- Aug 13, 2019-

1. Fjern grundigt alle urenheder i rørledningen under installationen. Spoleskade, fastklemning, blokering og lækage kan undgås. Samtidig skal overfladen rengøres, så der ikke er rester af byggematerialer tilbage.

2. For enhver form for vandhaner er det ikke nødvendigt at bruge overdreven kraft, når du skifter, bare drej eller bevæg forsigtigt. Selv en traditionel vandhane kræver ikke en stor indsats for at skrue den fast. Brug især ikke håndtaget som gelænder til at understøtte eller bruge det. Produkter, der har et skærmafdækning til stikkontakten, skal fjernes og skylles for at fjerne urenheder efter en brugstid. Produkter med slanger skal holdes i en naturlig strækning for at undgå brud.

3, bruserhovedets metalslange til badekarets vandhane skal have en naturlig strækningstilstand, ikke rulles op på vandhanen, når den ikke er i brug. På samme tid, når du bruger eller ikke, skal du passe på ikke at danne en død vinkel ved samlingen mellem slangen og ventilhuset for at undgå brud eller beskadigelse af slangen.

4, efter brug af vandhane nogle gange kan også forekomme ufuldstændig lukning, lækage, løse håndtag, løse forbindelser og lækager osv., Under normale omstændigheder, kan forbrugerne løse deres egne.