Do-it-yourself reparationsserie - ikke vandudløbet lækker

- Jan 05, 2019-

1. Der er ingen vandlækage i vanddragen: Dette vil ske, når akselpakningen i vandhanen bærer. Løsning: Vælg tængerens størrelse ved at vælge den tilsvarende tænger for at skrue ned tappekranen og bruge klippet til at tage den slidte akselpakning ud og derefter udskifte den med en ny for at løse problemet.

2. Vandlækage ved vandhanens led: Kontroller om møtrikken på den nederste ledning er løs. Løsning, stram møtrikken eller udskift den med en ny U-ring.

3. Årsager til vandlækage i den nedre del af vandhanen: Det skyldes slid på den trekantede tætning inde i kirtlen. Du kan løsne skruen for at fjerne hoveden, så løsn kirtlen, fjern derefter kirtlen inde i pakningsforseglingen og udskift den med en ny.